ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

(Utolsó módosítás: 2020. május 26.)

1. BEVEZETÉS

A jelen Adatvédelmi tájékoztató vonatkozik az ön személyes adatainak kezelésére, az önnek egyik alábbi weboldalra történő látogatása során: https://hormonmentes.hu, https://pesszarium.hu, https://caya.hu, https://femcap.hu, https://femmycycle.hu, https://termekenysegtudat.hu („Weblapok”). A jelen Adatvédelmi tájékoztató érvényes bármilyen más összefüggésben is, amikor ön megadja nekünk a személyes adatait.

Ha többet akar tudni arról, hogyan kezeljük a személyes adatokat a sütiken, közösségi bővítményeken és más típusú nyomkövető technológiákon keresztül, tekintse meg Cookie szabályzatunkat.

Ahol a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban törvényekre vagy jogszabályokra történik hivatkozás, az következésképpen az említett jogszabályok vagy szabályozások esetleges módosításaira egyaránt vonatkozik.

Fenntartjuk a jogot a jelen Adatvédelmi szabályzat saját kezdeményezésünkből történő módosítására és átdolgozására. A fenti esetben, a változásokról, módosításokról és átdolgozásokról legalább két héttel azelőtt tájékoztatjuk önt Weboldalainkon keresztül, minthogy azok változásai és módosításai alkalmazandók lesznek. Weboldalaink bármilyen további használatára ezután a módosított Adatvédelmi tájékoztató vonatkozik.

2. KIK VAGYUNK?

Az adatkezelő és elérhetőségei:
Név: HoMeKreatíva Kft.
Székhely: 2133 Sződliget, Kossuth u. 5.
E-mail: info@hormonmentes.hu

Közös adatkezelők:

Cserháti-Herold Janka EV.
Nyilvántartási szám: 52769106
Adószám: 69149366-1-33

Cserháti Zoltán EV.
Nyilvántartási szám: 17888938
Adószáma: 60055721-1-33

3. KI FELELŐS AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIÉRT?

A HoMe Kreatíva Kft., Cserháti Zoltán EV. És Cserháti-Herold Janka EV. közös adatkezelőként járnak el azoknak a személyes adatoknak a kezelésében, amelyeket ön a weblapokon keresztül a regisztráció vagy az adatlap kitöltése során megad.

4. MELY SZEMÉLYES ADATAIT KEZELJÜK?

Amikor ön valamelyik Weboldalunkat vagy közösségimédia-csatornánkat használja, az alábbi kategóriákba eső személyes adatokat kezelhetjük:

Technikai információk, úgy mint az ön eszközére, az IP-címére, a böngészőjére, a földrajzi helyzetére és az operációs rendszerére vonatkozó információk;

Böngészés során tanúsított magatartás, például az oldalakon tett látogatás hossza, mely linkekre kattint rá, mely lapokat látogatja meg, és hogy milyen gyakorisággal teszi ezt.

Amikor valamelyik Weboldalunkon a regisztráció űrlap kitöltése által, illetve közösségimédia-csatornákon keresztül kommunikál velünk, a következő kategóriákba eső személyes adatokat kezelhetjük:

Személyazonossági információk, amelyeket ön a rendelkezésünkre bocsát, például keresztneve, vezetékneve, neme, születési ideje, életkora, preferenciái és érdeklődési körei;

Elérhetőségi adatok, amelyeket rendelkezésünkre bocsát, például e‑mail címe, levélcíme, országa, telefonszáma és mobiltelefonszáma;

A kommunikáció tartalma, például az ön kérése vagy a kérdése, vásárló kosarának tartalma;

Bármilyen más személyes adat, amelyet rendelkezésünkre bocsát.

Amikor terméket rendel vagy vásárol:

Az ön által rendelkezésünkre bocsátott személyazonossági információk, például keresztneve, vezetékneve, preferenciái és érdeklődési körei;

Az ön által rendelkezésünkre bocsátott elérhetőségi adatok, például e‑mail címe, levélcíme, az ön országa, telefonszáma és mobiltelefonszáma;

Megrendelésének részletei

Fizetési részletek, például mennyit fizetett a vásárlásáért.

Felhívjuk figyelmét, hogy a fentiekben leírt különféle lehetőségek egyidejűleg is alkalmazhatóak. Személyes adatainak nagy részét közvetlenül öntől kapjuk.

5. MIÉRT ÉS MILYEN JOGALAPON HASZNÁLJUK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

Az alábbi táblázatban ismertetjük, hogy milyen célokból kezeljük a személyes adatait, és milyen jogalapon tesszük ezt. A következő jogalapokra támaszkodunk:

Az ön hozzájárulása, amely során önt tájékoztatjuk arról, hogy mit jelent ez a hozzájárulás, azelőtt hogy ön szabad akaratából a hozzájárulását adná;

Önnel kötött szerződés, abból a célból, hogy azt teljesítsük, vagy hogy lépéseket tegyünk, mielőtt szerződést kötnénk önnel;

Jogi kötelezettség, amelynek eleget kell tennünk;

Saját jogos érdekünk, például a Weboldalaink, a közösségi médiacsatornáink, az anyagaink és a szolgáltatásaink folyamatos tökéletesítése annak érdekében, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt biztosítsuk önnek, hogy megvédjük ezeket a visszaélésektől és a jogellenes tevékenységektől, hogy terjesszük és népszerűsítsük őket, és hogy elérhetővé tegyük ezeket az ön számára.

  CÉL JOGALAP
1. Személyes adatait azért kezeljük, hogy hírlevelet küldjünk önnek az anyagainkról és a szolgáltatásainkról. Az ön hozzájárulása

 

2. Személyes adatait azért kezeljük, hogy egyedi profilt hozzunk létre önről a böngészési élményének javítása érdekében a következők alapján: az ön földrajzi helyzete, a rendelési előzményei, a preferenciái, az érdeklődési körei, a promóciós információinkban az ön által megnézett tartalom. Az ön hozzájárulása
3. Személyes adatait azért kezeljük, hogy a rendelését fel tudjuk dolgozni, és el tudjuk juttatni önnek az ön által kért terméket, illetve nyújtani tudjuk önnek az ön által kért szolgáltatásokat. Az önnel kötött szerződés
4. Személyes adatait azért kezeljük:

·         hogy megfeleljünk azoknak a jogi kötelezettségeknek, amelyeknek meg kell felelnünk, vagy

·         hogy eleget tegyünk bármely ésszerű kérésnek, amely illetékes bűnüldözési hatóságok vagy képviselőik, igazságügyi hatóságok, kormányhivatalok vagy ‑szervek (köztük az illetékes adatvédelmi hatóságok) felől érkezik, vagy

·           hogy saját kezdeményezésünkre átadjuk a személyes adatait a rendőrségnek vagy az igazságügyi hatóságoknak bizonyítékként, vagy ha igazolt gyanú áll fenn részünkről, arra vonatkozóan, hogy ön jogszerűtlen cselekményt vagy bűncselekményt követett el a Weboldalaink, a közösségi médiacsatornáink vagy más kommunikációs csatornák ön által történt használata során.

Jogi kötelezettség
5. Személyes adatait azért kezeljük, hogy statisztikai elemzéseket végezzünk, azért hogy tökéletesíteni tudjuk Weboldalainkat, promóciós információinkat, anyagainkat és szolgáltatásainkat, illetve, hogy új anyagokat és szolgáltatásokat tudjunk kifejleszteni. Saját jogos érdekünk
6. Személyes adatait azért kezeljük, hogy megvédjük saját jogos érdekeinket, vagy megvédjük egy harmadik fél jogos érdekeit, ha valamelyik Weboldalunk, a közösségimédia-csatornáink vagy más kommunikációs csatornák ön általi használata az alábbiaknak minősülhet:

•       valamelyik Weboldalunk érvényes használati feltételeinek, szellemi tulajdonhoz fűződő jogoknak, illetve saját vagy harmadik fél bármely más jogainak megsértése, vagy

•       vírusok, trójai programok, kémprogramok, rosszindulatú programok vagy más formában megjelenő rosszindulatú kódok okozta veszély vagy fenyegetés áll fenn, amely valamelyik Weboldalunk, közösségimédia-csatornáink vagy más kommunikációs csatornák, illetve saját, kiválasztott partnerünk vagy egy harmadik fél informatikai rendszereinek biztonsága vagy integritása ellen irányul, vagy

•       olyan tevékenység, amely gyűlölködő, obszcén, diszkriminatív, rasszista, rágalmazó, rosszindulatú, káros, illetve egyéb módon nem helyénvaló vagy jogellenes.

Saját jogos érdekünk

 

6. MEGOSZTJUK-E AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

Személyes adatait szolgáltatókra bízzuk, hogy:

biztosítsák önnek a Weboldalainkat (például tárhelyszolgáltató); vagy

a promóciós információinkat megfelelően célozzák (például marketingcég és hírlevélküldő); vagy

a megrendelését kezeljék (például szállítócég kézbesítse önnek az anyagokat); vagy

a befizetését kezeljék (például pénzforgalmi szolgáltató) vagy

saját adózási kötelezettségünket teljesítsük (könyvelési szolgáltató).

E harmadik felek az ön személyes adatait kizárólag a nevünkben és az erre vonatkozó írásbeli utasításunk alapján kezelhetik. Azt is garantáljuk, hogy e harmadik feleket megfelelő gondossággal választjuk ki, és ők kiállnak az ön személyes adatainak biztonsága és integritása mellett. E harmadik felek adatfeldolgozóként járnak el megbízásunkból:

Tárhely-szolgáltató (adatfeldolgozó) adatai:

EVOLUTIONET Kft.; 7342 Mágocs Széchenyi u. 75.; +36-30/503-1929

Logisztikai üzemeltető

Webshop Partner Kft. (adatfeldolgozó), webshopiroda.hu
Levelezési cím: 2600 Vác, Zrínyi Miklós utca 39.
Cégjegyzékszám: 13-09-172247
Telefonos elérhetőség: +36-30/848-3100
Adószám: 25046119-2-13

Emellett: OTP SimplePay és a szamlazz.hu programokat használunk.

Facebook

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook.com közösségi oldalon, és lájkolta a weboldalt.

Az adatkezelés célja: A Facebook.com oldalon, a webáruház egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása.

Az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a http://www.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozódhat az érintett.

Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik: (http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf), (http://www.facebook.com/about/privacy/)

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a Facebook.com weboldalon.

7. HOL KEZELJÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

Személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen (EGT) belül kezeljük.

8. MILYEN MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI INTÉZKEDÉSEKET ALKALMAZUNK?

Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy kizárólag azokat a személyes adatokat kezeljük, amelyek a fent említett célok eléréséhez szükségesek.

Az ön személyes adatait csak a fent felsorolt célok eléréséhez szükséges ideig kezeljük, vagy amíg vissza nem vonja a kezelésükre való hozzájárulását. Hozzájárulásának visszavonása azzal is járhat, hogy a továbbiakban nem tudja használni valamelyik Weboldalunk egészét vagy egy részét. Amikor személyes adataira már nincs szükség a fent meghatározott célokra, azokat személyazonosításra alkalmatlanná tesszük, kivéve, ha:

Az adatkezelőnek vagy bármely más harmadik félnek különösen fontos érdeke, hogy a birtokunkban lévő személyes adatok azonosíthatók maradjanak; vagy

Jogi vagy szabályozási kötelezettség, bírósági végzés vagy közigazgatási határozat, amely miatt a személyazonosításra alkalmatlanná tételt nem végezhetjük el.

Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket teszünk azért, hogy személyes adatait megvédjük a jogosulatlan hozzáféréstől vagy a lopástól, valamint a véletlen elvesztéstől, manipulálástól vagy megsemmisítéstől. Munkatársaink, illetve harmadik felek munkatársai akikre szigorú titoktartási kötelezettségek vonatkoznak, kizárólag csak az elengedhetetlenül szükséges mértékben férhetnek hozzá az ön adataihoz. Ön tudomásul veszi, hogy teljes biztonság és védettség, azonban, még a legnagyobb erőfeszítés esetében sem jelent garanciát.

9. MILYEN JOGOK ILLETIK MEG?

Bármikor kérhet információkat a személyes adatairól, kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését vagy korlátozását, és tiltakozhat a további adatkezelés ellen oly módon, hogy az adatvédelmi tisztviselőnkhöz fordul a fenti címen.

Pontosabban, jogában áll hozzáférést kérni önhöz tartozó személyes adathoz. Ez azt jelenti, hogy ön jogosult arra, hogy másolatot kérjen tőlünk személyes adatairól. Fenntartjuk a jogot, hogy ésszerű összegű adminisztrációs díjat számoljunk fel olyan egymás követő többszöri hozzáférési kérelem esetén, amelyeket egyértelműen kellemetlenkedés vagy károkozás céljából nyújtanak be. Minden kérelemben meg kell határozni, hogy ön mely adatkezelési tevékenység tekintetében kívánja gyakorolni hozzáférési jogát és meg kell adni, hogy mely adatkategóriákhoz kíván hozzáférni.

Ön jogosult arra, hogy helyesbítést igényeljen, kérheti bármely önhöz tartozó pontatlan személyes adat díjmentes helyesbítését. Ha helyesbítési kérelmet ad be, a kérvényhez bizonyítékot kell mellékelnie a helyesbítendő adatok tévességéről.

Ön jogosult arra, hogy visszavonja személyes adatai kezelésére vonatkozó korábban adott hozzájárulását.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”), vagyis ön jogosult arra, hogy kérje az önhöz tartozó személyes adatok törlését, ha az adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, vagy ha ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását. Ugyanakkor szem előtt kell tartania, hogy a törlésre vonatkozó kérelmeket az alábbiak figyelembevételével bíráljuk el:

Saját érdekeink és harmadik felek érdekei, elsőbbséget élveznek az ön érdekeivel szemben; vagy

Jogi, vagy szabályozási kötelezettségek, közigazgatási határozatok vagy bírósági végzések, amelyek szóban forgó törlésnek ellentmondanak.

Az adatkezelés szolgáltatáshoz való jog, tehát ön jogosult arra, hogy törlés helyett kérje, hogy korlátozzuk személyes adatainak kezelését, ha:

Épp ellenőrizzük a személyes adatainak pontosságát; vagy

Az adatkezelés jogellenes, és ön ellenzi a személyes adatainak törlését; vagy

Önnek szüksége van személyes adataira, jogi követelés megállapítása, érvényesítése, illetve védelme céljából. Míg nekünk a fent felsorolt célokból már nincs szükségünk rájuk; vagy

Épp ellenőrizzük, hogy saját jogos érdekeink elsőbbséget élveznek-e az ön érdekeivel szemben, ha ön a tiltakozáshoz való jogát gyakorolja (lásd alább).

Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon a személyes adatai kezelésével kapcsolatban, ha azok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, továbbá ha:

Az ön saját helyzetével kapcsolatos, igazolható okokkal magyarázható a szóban forgó tiltakozás; és az adatkezelés saját jogos érdekünk alapján történik, és saját jogos érdekeink nem élveznek elsőbbséget ön érdekeivel szemben.

Az adathordozhatósághozvaló jog, vagyis ön jogosult arra, hogy az ön által rendelkezésünkre bocsátott, önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ha az adatkezelés alapját az ön hozzájárulása vagy egy önnel kötött szerződés képezi, és az adatkezelés automatizált módon történik.

Ha a fent felsorolt egy vagy több jog gyakorlására irányuló kérelmet kíván benyújtani, forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz e‑mailben. A jog gyakorlását kérő e‑mailt nem tekintjük arra vonatkozó hozzájárulásnak, hogy személyes adatait a kérelem feldolgozásához szükséges mértéken túl is kezeljük. Egy ilyen kérelem az alábbi feltételeknek kell, hogy megfeleljen:

Egyértelműen fejtse ki, hogy mely jogát szeretné gyakorolni; és

Egyértelműen fejtse ki, hogy milyen okból kíván élni a jogával, ha ez követelmény; és

A kérelme legyen keltezve és aláírva; és kérelméhez igazolnia kell a személyazonosságát.

Kérelmének kézhezvételét azonnal visszaigazoljuk önnek. Ha a kérelem megfelel a fenti feltételeknek és érvényesnek bizonyul, akkor ésszerű időtartamon belül, de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül eleget teszünk neki. Ha panasza merül fel személyes adatainak általunk történő kezelésével kapcsolatban, bármikor fordulhat adatvédelmi tisztviselőnkhöz Ha válaszunkkal továbbra sem elégedett, panasszal élhet az illetékes adatvédelmi hatóságnál: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, ugyfelszolgalat@naih.hu, levelezési cím: 1122 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C vagy közvetlenül fordulhat a Fővárosi vagy lakóhelye szerinti törvényszékhez.

A weboldalon cookie-kat ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.

Adatvédelmi beállítások elmentve!
Adatvédelmi beállítások

Amikor meglátogat egy webhelyet az tárolhat vagy lekérhet információkat a böngészőben, főként sütik formájában. Itt beállíthatja személyes cookie szolgáltatásokat.

Ezek a cookie-k lehetővé teszik számunkra látogatások és forgalmi források számlálását, így webhelyünk teljesítményét mérhetjük és javíthatjuk.

Az oldal működtetéséhez az alábbi technikai cookie-ek szükségesek
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Összes tiltása
Összes engedélyezése