ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK – HORMONMENTES.HU

 

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HoMe Kreatíva Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által a hormonmentes.hu oldalon és aloldalain (a továbbiakban: Weboldal) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek.)

1.2 Jelen ÁSZF a Szolgáltató szolgáltatásának használatára vonatkozik. Ön a Weboldalon történő regisztrációval, illetve a Weboldal használatával elfogadja jelen ÁSZF-et, ezért azt a Weboldal használata előtt kérjük, részletesen tanulmányozza át. Termék vagy szolgáltatás megrendelésekor kifejezetten el is kell fogadni a jelen ÁSZF-et. Kérjük, csak akkor adjon le megrendelést, ha az ÁSZF minden pontjával egyetért.

1.3 A működéssel, termékeink és szolgáltatásaink megrendelési és szállítási feltételeivel, folyamatával kapcsolatban felmerülő kérdésekkel a Weboldalon megadott elérhetőségeinken (Kapcsolat menüpont) és jelen Általános Szerződési Feltételekben állunk rendelkezésére.

1.4 A Szolgáltató kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, amely az elektronikus kereskedelemhez és az ehhez kapcsolódó csomagküldő kereskedelemhez szükséges engedélyekkel rendelkezik, jogszabályban előírt feltételeknek megfelel.

1.5 A Szolgáltató adatai:

HoMe Kreatíva Kft.
Ügyvezető: Cserháti-Herold Janka, Cserháti Zoltán
Székhely: 2133 Sződliget, Kossuth Lajos utca 5.
Adószám: 25420962-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-191230
E-mail cím: info@hormonmentes.hu
Ügyintézési idő: H–P 8.30–16.30
Bankszámlaszám: OTP Bank: 11704021-20006778-00000000
Webshop nyilvántartási száma:  XIII/12547/2016/B.
Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

1.6 A Szolgáltató működésének helye és panaszügyintézés helye: a Szolgáltató székhelye.

2. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

2.1 A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Szolgáltató által a Weboldalon üzemeltetett webáruházban történő vásárlás esetén, illetőleg a Weboldalakon díjfizetés ellenében kínált bármely szolgáltatás felhasználó általi igénybevételével történik.

2.2 A termék vásárlója vagy a szolgáltatás igénybevevője a továbbiakban: Felhasználó.

2.3  A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekrtv.) vonatkozik. Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat, hogy jelen Szolgáltatásra, illetve a Felek közötti szerződésre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései vonatkoznak.

2.4 A regisztráció, illetve a vásárlás során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a Szolgáltatás használatával a Felhasználó és a HoMe Kreatíva Kft. között online szerződés jön létre az Ekrtv.1 5. § (4) bekezdésének megfelelően. Jelen szerződés határozatlan időre szól.

2.5 A HoMe Kreatíva Kft. mint a Weboldal üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, azonban a módosításról a Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat. A felhívást a Weboldal erre a célra szolgáló felülete (Értesítések) és/vagy az általa küldött hírlevél és/vagy a Felhasználónak a Felhasználói Fiókjában megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően bármely új szolgáltatás használata vagy termék vásárlása az ÁSZF módosításának elfogadását jelenti.

2.6 Megrendelés esetén a szerződéskötés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 4. § (10) bekezdése alapján történik meg. A szerződést megrendelő űrlap kitöltésével, illetve tanfolyamok esetében a „Megrendelem!” gombra való kattintással köti meg.

A megrendelések beérkezésekor a tanfolyamok és a tréningek esetében a fizetési adatokat azonnal elküldjük e-mailben. Fizetésre bankkártyával vagy átutalással van lehetőség, a fizetési határidő 8 nap, ezt követően a helyet nem tartjuk fent.

Előadásra történő meghívás esetén nyolc munkanapon belül felvesszük a kapcsolatot e-mailen vagy telefonon keresztül, és a kölcsönös feltételek tisztázását követően megbízási szerződés keretében rögzítjük a feltételrendszert.

2.7 Ügyfeleink részére a szamlazz.hu oldalán állítjuk ki a számlákat. A 2007. évi CXXVII törvény 175. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak figyelembevételével tudomásul veszi, hogy az elektronikus számlákat .pdf formátumban, email útján küldjük el.

2.8 A megrendelések elküldésével a vásárló tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés i) és m) pontja alapján az online tanfolyamok megkezdésének időpontjától elveszíti a szerződéstől való elállási jogát.

3. A MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK KÖRE

3.1 A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a szállítás díját. Csomagolási költséget külön a Szolgáltató nem számít fel.

3.2 A hormonmentes.hu webáruházban a női intimhigiénia és a hormonmentes fogamzásgátlás kellékei találhatók. A kínált termékek az alábbiak szerint kategorizálhatóak: hormonmentes fogamzásgátlás kellékei (pesszárium, méhszájsapka, spermicidek, bioóvszerek, biosíkosítók), intimhigiénia kellékei (intimbetétek, menstruációs kelyhek, törlőkendők, pisilőeszközök és kellékei, hüvelytágító eszközök), szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb termékek.

3.3 A webshopban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelnek.

3.4 Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő képek és a termékek tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

3.5 Akciós ár bevezetése esetén a Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

3.6 A hormonmentes.hu honlapon lehetőség van különböző online elvégezhető képzések megvásárlására is, ezek teljes mértékben online teljesíthető kurzusok. Az aktuálisan elérhető és megrendelhető online tanfolyamok állandó és esetenként időszaki vásárlási lehetőségeiről a https://hormonmentes.hu/tanfolyam-informaciok aloldalon találhatók részletes információk. A tanfolyamok megvásárlása esetén a Felhasználó elektronikus úton részletes tájékoztatást kap a megvásárolt termékről és annak technikai elérhetőségéről.

3.7 Fentieken felül Szolgáltató fogad megrendeléseket személyes prezentációkra, szakmai előadásokra, ezen érdeklődésekre minden esetben egyedi elbírálás alapján ad ajánlatot, amelynek elfogadása esetén megbízási szerződésben rögzíti a szereplés feltételeit. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az előadásokra, prezentációkra az ajánlattételt indoklás nélkül megtagadja.

4. MEGRENDELÉSI TUDNIVALÓK

4.1 A Weboldalakon történő vásárlás regisztrált felhasználók számára is lehetséges.

4.2 A regisztráció során az adatlap kitöltésekor a következő adatok megadása szükséges:

teljes név
e-mail cím
jelszó
szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)
telefonszám

4.3 A Weboldalakon történő regisztrációval a Szolgáltató, illetve a Felhasználó:

• a jelen Általános Szerződési Feltételeket minden további aktus nélkül elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el,

• kijelenti, hogy szerződéskötési képessége a jelen szerződés megkötésére vonatkozóan korlátozás alá nem esik, más harmadik személyekkel történő megállapodása nem érinti,

• kijelenti, hogy a szolgáltatások igénybevétele során betartják a magyar jog szabályait, különösen, de nem kizárólagosan a szellemi alkotásokra, szerzői jogokra és személyiségi jogokra vonatkozó jogszabályokat.

4.4 A regisztráció során megadott felhasználónév, illetve jelszó hozzáférhetőségért felelősség kizárólagosan a regisztrált személyt terheli. A Szolgáltató a felhasználónév és jelszó harmadik személy általi jogosulatlan használatért és ebből eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállal. A felhasználónév és jelszó használatának jogosultsága át nem ruházható, a bejelentkezést követően a bejelentkezett regisztrált felhasználó felelős minden a bejelentkezést követő cselekményért és abból eredő minden következményért, függetlenül attól, hogy a ténylegesen bejelentkező személy ő maga volt-e vagy más személy használta a felhasználó jogosultságát. A Szolgáltató és Felhasználó haladéktalanul köteles jelezni a Szolgáltató info@hormonmentes.hu e-mail címén keresztül, amennyiben azt észleli, hogy a felhasználói jogosultságát illetéktelen személy jogosulatlanul használja.

4.5 A Felhasználó az adatlap kitöltésével a szállításhoz, kapcsolattartáshoz és a számlázáshoz elengedhetetlenül szükséges adatokat adja meg. A Szolgáltató ezen adatoknak megfelelően teljesíti a megrendelést és ezen adatoknak megfelelően állítja ki a számlát, amely elektronikus számla formájában kerül kiállításra. Felhasználó megrendelésével beleegyezését adja az elektronikus számla alkalmazásához. A Felhasználó köteles adatait a valóságnak megfelelően megadni. A hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért a Felhasználó felel. A nyilvánvalóan hamis vagy hibás regisztrációt az eladó jogosult törölni, kétség esetén pedig jogosult a Felhasználó valódiságát ellenőrizni.

4.6 Ha a Felhasználó tévesen adott meg adatokat (pl. hibás szállítási cím, téves darabszám) és ezt a megrendelés leadását követően veszi észre, úgy mindaddig van lehetősége e-mailben a módosításra, míg a megrendelt termékeket a futárszolgálatnak át nem adtuk.

5. AZ ÁRAK FELTÜNTETÉSE

5.1 A termékek leírását, az áruk jellemzőit és árát a termékek adatlapján tünteti fel a Szolgáltató.

5.2 Az ár forintban értendő és az áfát tartalmazza. A termékek ára házhozszállítás esetén magában foglalja a csomagolás költségét, valamint a szállítási költséget, hacsak ez külön nincs feltüntetve. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció lejárati dátuma, vagy a készlet erejéig megjelölés.

5.3 Az árak esetleges hibás feltüntetése, elírása esetén a Szolgáltató jogosult azok kijavítására.

5.4 Ha valamelyik terméket vagy annak árát elírás vagy rossz információ alapján hibásan tüntette fel a Szolgáltató, jogosult a megrendelést törölni. A Szolgáltató a megrendelés törléséről a Felhasználót e-mailben értesíti.

6. A MEGRENDELÉS MENETE

6.1. A Felhasználó regisztráció nélkül is vásárolhat a webshopban (ez alól kivételt képeznek a tanfolyami termékek), vagy a regisztrációját követően bejelentkezhet a webshopba.

6.2. Felhasználó a megvásárolni kívánt terméket a kosár ikon vagy a „Kosárba teszem”, „Kosárba” gombok megnyomásával helyezheti a kosárba, ezt követően a rendszer automatikusan a kosár oldalra navigálja.

6.3. Amennyiben Felhasználó szeretne további terméke(ke)t kosárba helyezni, válassza a „Vásárlás folytatása” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizze a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „termék eltávolítása” gombra (vagy x ikon) kattintva törölheti az adott terméket. Mennyiség megadását követően a „Kosár frissítése” gombra kell kattintania, ekkor láthatóvá válik a termékekért fizetendő összeg.

6.4. A kosár oldalon Felhasználó kiválaszthatja a szállítási módot is (a kis kijelölő ikon segítségével), így láthatja a rendelés szállítási díjjal növelt végösszegét. A Szolgáltató a szállítást a Webshop Partner Kft.-n keresztül a GLS futárszolgálattal végzi. A szállítási költségek az alábbiakban meghatározott módon alakulnak.

6.4.1 GLS házhozszállítás (kivéve külföld). Fizetési módok: bankkártyás fizetés, előreutalás, utánvételes fizetés. Kézbesítés: munkanapokon általában 8.00–20.00 óra közötti időszakban a futárszolgáltatás kapcsolatfelvétele alapján. Díja: 990 Ft.

Ingyenes szállítás: 25000 Ft-ot meghaladó egyszeri rendelés esetén a szállítás ingyenes. Ebben az esetben Felhasználó jogosult választani az automatikusan megjelenő ingyenes szállítás opciót a szállítási módok közül.

6.4.2 GLS CsomagPontra szállítás. Fizetési módok: bankkártyás fizetés, előreutalás. A csomagot a Felhasználó megfelelő helyen és időben, az ország 200 településének több mint 500 pontján átveheti.  Az adott GLS CsomagPontot Felhasználó a pénztár oldalon tudja megadni: legördülő választó segítségével ki tudja választani a legmegfelelőbb GLS CsomagPontot vagy a megjelenő térkép alapján kiválaszthatja azt. A GLS futárszolgálat a kiválasztott GLS CsomagPontba szállításkor értesítőt küld a címzettnek arról, hogy a csomagja megérkezett. Felhasználó az értesítés után 5 munkanapon belül bármikor átveheti a küldeményt, figyelembe véve az adott Csomagpont átvevőhely nyitvatartási idejét. Díja: 990 Ft.

Ingyenes szállítás: 25000 Ft-ot meghaladó egyszeri rendelés esetén a szállítás ingyenes. Ebben az esetben Felhasználó jogosult választani az automatikusan megjelenő ingyenes szállítás opciót a szállítási módok közül. Az adott GLS CsomagPontot a pénztár oldalon tudja megadni.

6.4.3 Külföldi házhozszállítás. Ha a kosárban lévő termékek értéke eléri a 20000 Ft-ot, Szolgáltató vállalja a csomag kiszállítását külföldre, az Európai Unió területén belülre. Ha a kosárban lévő termékek összege nem éri el a 20000 Ft-ot, a rendszer nem engedi leadni a rendelést. Fizetési mód: bankkártyás fizetés. Külföldi szállítás esetén a rendelés csomagpontra nem kérhető. A kézbesítést a GLS futárszolgálat végzi.

Díja szállítási zónánként változó:
1. ZÓNA: Ausztria, Belgium, Bulgária, Csehország, Hollandia, Horvátország, Lengyelország, Luxemburg, Németország, Románia, Szlovénia, Szlovákia. Szállítási díj: 5300 Ft.
• 2. ZÓNA: Dánia, Franciaország, Olaszország – szállítási díj: 8500 Ft
 
• 3. ZÓNA: Észtország, Finnország, Görögország, Lettország, Litvánia, Portugália, Spanyolország, Svédország – szállítási díj: 12500 Ft

7. FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK A WEBÁRUHÁZBAN

7.1 Felhasználó kosár oldalról a „Tovább a pénztárhoz” gombon keresztül juthat el a Pénztár oldalra, itt az oldal alján tud választani az alábbi fizetési lehetőségek közül. Külföldre történő rendelés esetén csak bankkártyás fizetés választható.

7.2.1 Bankkártyás fizetés. A megrendelt termék értékét és a szállítás díját közvetlenül kiegyenlítheti a bankkártyájával az OTP SimplePay fizetési módjával. Válassza a SimplePay bankkártyás fizetési módot, majd a rendszer átirányítja a fizetéshez az OTP SimplePay oldalára, és az oldal kérésének megfelelően adja meg a fizetéshez használni kívánt kártya adatait.

7.2.2 Banki előreutalás. A megrendelt termék értékét és a szállítás díját közvetlenül és előre a bankszámlánkra is lehet banki átutalással befizetni a rendelés sorszámának közleményben való feltüntetése mellett. Számlatulajdonos: HoMe Kreatíva Kft., bankszámlaszám: OTP Bank – 11704021-20006778-00000000. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A rendelés feldolgozása az összeg Szolgáltató bankszámlájára történő kiegyenlítése után kezdődik meg.

7.2.3 Utánvételes fizetés. A megrendelt termékek árát, a szállítás költségét és az utánvétel díját egy összegben, a kézbesítőnél kell kiegyenlíteni az utánvételes fizetési mód választása esetén. Utánvételes rendelés esetén a díj minden esetben +350 Ft (áfával) kezelési költséggel egészül ki, ezt a díjat a rendszer automatikusan hozzászámítja a végösszeghez. A fizetendő végösszeget a megrendelés összesítője, illetve a visszaigazoló levél tartalmazza. A futárszolgálat a csomagot csak az összeg kiegyenlítése után adja át.

7.3 A számlázási adatok megadása minden vásárlás esetén kötelező a Weboldalon. A szállítási cím megadása akkor szükséges, ha Felhasználó a számlázásitól eltérő címre kéri a szállítást. Amennyiben Felhasználó regisztrál az oldalra, a későbbiekben nyomon tudja követni rendelése státuszát, illetve újabb rendelés esetén – amennyiben belépett – nem feltétlenül szükséges újfent megadni számlázási és szállítási adatait.

7.4 Felhasználó az adatok megadását követően a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését a Weboldalon, előtte el kell olvasnia és elfogadnia az ÁSZF-et (Általános Szerződési Feltételek) és a GDPR irányelvek szerint megfogalmazott adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat. Az ÁSZF-et és az adatvédelmi tájékoztatót a megadott linkre kattintva el tudja olvasni, a vásárláshoz elfogadásuk kötelező, ehhez szükséges kipipálni a jelölőnégyzeteket az oldal alján.

7.5 Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Szolgáltató a megadott pontatlanságából fakadó hátrányokért felelősséget nem vállal. Ha Felhasználó a megrendelés elküldését követően hibát észlel a megadott adatokban, a hiba észlelését követően vegye fel a kapcsolatot Szolgáltatóval az info@hormonmentes.hu email címen. A megrendelés teljesítését követően a felhasználói pontatlanságból következő hibák javításából fakadó költségek a Felhasználót terhelik.

7.6 Bankkártyás és utánvételes vásárlás esetén azonnal, átutalásos fizetési mód választása esetén az összeg bankszámlára történő megérkezést követő egy munkanapon belül Szolgáltató megkezdi a rendelés feldolgozását. Szolgáltató és partnere a csomag összeállítását legfeljebb 2 munkanapon belül elvégzi. Ha a termék nincs raktáron, akkor ez – ellenkező, írásbeli tájékoztatás esetén – 2–10 munkanapon belül megtörténik.

7.7 Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra, ha a Webshopban a terméktájékoztatásnál vagy az áraknál technikai hiba vagy emberi mulasztás lép fel. Ez esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után Szolgáltató azonnal tájékoztatja a Felhasználót az új adatokról. Felhasználó ezt követően megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy elálljon a szerződéstől.

7.8 Szolgáltató a vásárlásra vonatkozó számlát elektronikus formában állítja ki. Ennek megfelelően a vásárló a feldolgozási folyamat végén, amikor a csomag átkerül a futárszolgálathoz, elektronikus úton a vásárláskor megadott email címre kapja meg a számlát.

8. TÖRZSVÁSÁRLÓI KEDVEZMÉNY

8.1 A Webáruházban a Szolgáltató 2019. március 15. óta Törzsvásárlói Programot működtet. Ennek feltételei az alábbiak: a Hormonmentes Webshopban a korábban, összesen 50 ezer forint feletti, már teljesített vásárlások után a folytatásban a Felhasználó 10 százalék kedvezményt kap minden további vásárláskor a termékek árából. A Törzsvásárlói Program körébe a honlapon megvásárolható egyéb, tanfolyami szolgáltatások nem tartoznak bele.

8.2 A Törzsvásárlói Program esetében minden korábbi (2019. március 15-ét követő) vásárlás számít, és nem egyszeri kedvezményről van szó, hanem az 50 ezer forintos határ elérését követő teljesített rendelések utáni állandó kedvezményről. A Törzsvásárlói Programba az aktuális rendelést megelőző 48 hónap vásárlásai számítanak bele.

8.3 A Törzsvásárlói Programba kizárólag a regisztráció utáni, bejelentkezés melletti rendelésleadások számítanak bele.

8.4 A törzsvásárlói kedvezmény jóváírása automatikus, a rendszer a pénztár oldalon feltüntetett módon levonja a kedvezményt, ha a megrendelő jogosult rá. A kedvezmény minden esetben csak a termékek árát érinti, a szállítási és egyéb díjtételekre nem vonatkozik.

8.5 Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Törzsvásárlói Program működése visszavonásig érvényes.

9. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS A WEBÁRUHÁZBAN

9.1. Szolgáltató minden esetben visszaigazolja e-mailben, hogy mikor teljesíti megrendelését. Általános teljesítési határidő: 2–10 munkanapon belül. Nem vállalunk felelősséget az esetleges beszállítói, vagy rajtunk kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változás, késedelem miatt.

9.2. Banki előreutaláskor a megrendelés teljesítése a fizetés teljesítése után történik meg azt követően, hogy a vásárlás összege megérkezett a Szolgáltató bankszámlaszámára. A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik általában 9–15 óra között. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, ha az a fenti időszakon kívül történik, azt a Szolgáltató a követő munkanapon dolgozza fel.

9.3. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

9.4 Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltatónak jogában áll a megrendelt szolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződéstől elállni, ha (1) a Felhasználó az átutalást a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül (általában 8 naptári nap) nem teljesíti; (2) a webáruházban rendelt termék már elfogyott vagy nem beszerezhető; (3) ha az áru árának feltüntetése nyilvánvalóan hibásan történt és a Felhasználó a megrendelését a hibás áron véglegesítette; (4) a szolgáltatás teljesítése üzleti érdekét sérti. Ha a Szolgáltató eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó értesítését követő 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által kifizetett díjat.

9.5.1 Felhasználó tudomásul veszi, hogy bankkártyás fizetés esetén a HoMe Kreatíva Kft. (2133 Sződliget, Kossuth Lajos utca 5.) adatkezelő által a Hormonmentes.hu felhasználói adatbázisában tárolt, 9.4.2 pontban megjelölt személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.) mint adatfeldolgozó részére.

9.5.2 Az adatkezelő által továbbított adatok köre:

Név
Email cím
Megrendelés száma
Megrendelt termékek megnevezése és darabszámuk

9.5 Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

10. ELÁLLÁS JOGA

10.1 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

10.2 Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

10.3 A termék visszaküldésének költségét a Felhasználónak kell viselnie, Szolgáltató e költség viselését nem vállalja.

10.4 Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

10.5 Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére.

10.6 Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

10.7 Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy a Szolgáltató címen leadni.

10.8 Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

10.9 A Felhasználó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve ha a Szolgáltató vállalta e költség viselését.

10.10 A Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

10.11 Amennyiben a Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését írásban megteheti a Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén (a Weboldalon Kapcsolat menüpont, vagy elektronikus levelezési címén keresztül). Felhasználó a megrendelt terméket postai úton vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a Szolgáltató részére.

Elállási nyilatkozat minta (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén kell kitölteni)

Címzett: HoMe Kreatíva Kft.

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: ide a rendelésszámot kell beírni

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:
A fogyasztó neve:
A fogyasztó címe:

Kelt:

A fenti minta alapján megírt Elállási nyilatkozatot e-mailben a következő címre kell küldeni: info@hormonmentes.hu.

A Szolgáltató a mintától eltérő nyelvezetű, tartalmában megegyező nyilatkozatot is elfogad.

10.12 Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli. A termék visszaérkezését követő 14 napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.

10.13 Szolgáltató kiemeli, hogy az elállási jog a Kormányrendelet 29.§ (1) bekezdése szerinti termékekre nem vonatkozik. A hormonmentes.hu webáruházban forgalmazott termékek higiéniai jellege miatt ezen bekezdés „e” pontjára hivatkozva („olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza”) a Szolgáltató az elállást csak abban az esetben tudja elfogadni, ha a termék még nem lett a csomagolásból kicsomagolva. Különösen igaz ez a pesszárium, méhszájsapka, menstruációs kehely, óvszer, pisilő tölcsér és hüvelytágító jellegű termékekre. Egyéb esetben az elállási jog gyakorlására nincs lehetőség.

10.14 Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

10.15 Az elállási jog nem illet meg vállalkozást/céget, azaz az olyan jogi személyt, amely szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

11. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

11.1 Szolgáltató a Webáruházban értékesített termékekre, terméktípusoktól függően eltérő, a hatályos jogszabályoknak (151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet) megfelelő szavatossági időt vállal. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 117/1991. (IX.10.) sz. kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

11.2 Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

11.3 Kellékszavatossági igény esetén Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

11.4 Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

11.5 A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

12. TERMÉKSZAVATOSSÁG

12.1 Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

12.2 Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

12.3 A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

12.4 Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

12.5 A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

12.6 Szolgáltató nem tartozik szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

13. SZÁLLÍTÁS

13.1 Az adásvételi szerződéssel a Szolgáltató vállalja, hogy a terméket kiszállítja, illetve az online tartalmat/licencet a Felhasználó részére szolgáltatja és a Felhasználó a terméken tulajdonjogot, ill. az online tartalmon felhasználási jogot szerez; míg a Felhasználó vállalja, hogy a terméket/online tartalmat a Szolgáltatótól átveszi és annak vételárát (felhasználási díját) kifizeti. A Szolgáltató a Weboldalon tájékoztató jelleggel feltüntetett szállítási határidőre törekszik a megrendelés teljesítésekor. A szállítás időpontját a Szolgáltató minden esetben e-mailben közli a Felhasználóval annak érdekében, hogy a termékek átvétele biztosított legyen.

13.2 A Szolgáltató teljesítése akkor történik meg termék vásárlása esetén, amikor a Felhasználó a megjelölt terméket átveszi. A Szolgáltató a megvásárolt terméket a megállapodásban szereplő mennyiségben, minőségben és dizájnban szállítja le a Felhasználónak. A Felhasználó köteles a küldeményt az átvételkor tételesen ellenőrizni és a hiánytalan teljesítést a szállítólevél vagy számla átvételével nyugtázni. A Felhasználó hiányosságra, sérülésre vonatkozó reklamációját az átvétel időpontjában (a kárveszély átszállásának időpontjában) kell jeleznie a Szolgáltatónak. A Felhasználó később is élhet reklamációs jogával, amennyiben a reklamáció oka később derül ki és a hibás teljesítés a Szolgáltatónak felróható.

13.3 Ha a csomag az átvételkor sérült, akkor a Felhasználó köteles jegyzőkönyvet felvetetni a futárral vagy Szolgáltatóval, és a küldeményt Szolgáltató költségére visszaküldeni. Ennek elmulasztása a Felhasználó későbbi mennyiségi és minőségi reklamációinak elutasítását vonja maga után.

Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy gondoskodik az áru átvételéről. Amennyiben az áru kézbesítése a Felhasználó hibájából hiúsul meg (nem gondoskodik az árunak a megjelölt időben történő átvételéről), akkor köteles az Szolgáltató ezzel összefüggő többletköltségét (pl. áru visszaszállítása, újbóli kiszállítása stb.) megtéríteni. Amennyiben a Felhasználó a termék átvételével késedelembe esik, úgy a Szolgáltató – az előzetes értesítést és az átvételi póthatáridő eredménytelen elteltét követően – jogosult a terméket a késedelembe esett Felhasználó költségére harmadik személynek eladni. Ezen rendelkezések alkalmazandók fizetési késedelem esetén is, amennyiben a termék még nem került átvételre és kifizetésre.

14. ADATKEZELÉS

14.1 A Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója a www.hormonmentes.hu/adatvedelem aloldalon elérhető.

14.2 A tárhely-szolgáltató (adatfeldolgozó) adatai:

EVOLUTIONET Kft.; 7342 Mágocs Széchenyi u. 75.; +36-30/503-1929

14.3 Logisztikai üzemeltető (adatfeldolgozó) adatai:

Webshop Partner Kft. (adatfeldolgozó), webshopiroda.hu
Levelezési cím: 2600 Vác, Zrínyi Miklós utca 39.
Cégjegyzékszám: 13-09-172247
Adószám: 25046119-2-13

14.4 Szolgáltatóval közös adatkezelők

Cserháti-Herold Janka EV.
Nyilvántartási szám: 52769106
Adószám: 69149366-1-33

Cserháti Zoltán EV.
Nyilvántartási szám: 17888938
Adószáma: 60055721-1-33

15. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

15.1 A Szerződés megszűnik:

• a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével;
• a Felhasználó jogi személy jogutód nélküli megszűnésével;
• a Felhasználó természetes személy halálával;
• a Felek közös megegyezésével,
• a Felhasználó elállási jogának gyakorlásával,
• rendes felmondással a felmondás napjára kiható hatállyal,
• rendkívüli felmondással a felmondás napjára kiható hatállyal.

16. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

16.1 Szolgáltató a vonatkozó Korm. rendelet alapján fennálló tájékoztatási kötelezettségének a szerződéskötést megelőzően a Weboldalon (elektronikus úton történő szerződéskötés előtt) eleget tesz.

16.2 Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy kizárólag előzetes fizetés esetén szolgálja ki vagy egyáltalán nem szolgálja ki azokat a Felhasználókat, akik nem tartják be jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket, illetve más módon kárt okoznak a Szolgáltatónak.

16.3 A Szolgáltató nem felel az internetes hálózat esetleges műszaki hibáiból, a kommunikációs eszközök esetleges meghibásodásából, bármely szoftver vagy program meghibásodásából, esetleges technikai meghibásodásokból eredő károkért, adatveszteségekért.

16.4 Felhasználó köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges felhasználói név és jelszó biztonságos tárolására, megőrzésére. A Felhasználó nem jogosult felhasználói nevét és jelszavát továbbadni, vagy azt harmadik személy részére hozzáférhetővé tenni. Amennyiben a Felhasználó e jogok gyakorlását másnak átengedi, vagy a szolgáltatás igénybevételét harmadik személynek továbbadja vagy átengedi, vagy hozzáférhetővé teszi, felelős minden olyan kárért, amely e nélkül nem következett volna be. Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ebben az esetben jogosult – de nem köteles – a szerződés azonnali hatályú felmondására.

16.5 A Weboldalak olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

16.6 A Szolgáltatónak jogában áll a különös üzleti kockázat gyanúját vagy annak látszatát keltő megrendelések elutasítása, szolgáltatások teljesítése. Különös üzleti kockázatnak minősül kifejezetten, de nem kizárólag a termékek különösen nagy mennyiségben történő megrendelése. Előre történő banki átutalás vagy azonnali fizetés ellenében a rendelés továbbra is érvényes.

17. A PANASZKEZELÉS RENDJE

17.1 Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az info@hormonmentes.hu e-mail címen közölheti.

17.2 Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

18. VITARENDEZÉS

18.1 Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

18.2 Ha a jelen szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

18.3 Amennyiben Szolgáltató a szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a szabályzat valamely lényegi feltételéhez vagy kikötéséhez, nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

18.4 Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Az illetékes békéltető testület: a területi gazdasági kamarák mellett működő független testület, amelynek célja a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése.

A Pest Megyei Békéltető Testület elérhetőségei:
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám/fax: (1)-269-0703
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

18.5 Felek kötelezettséget vállalnak az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére a fogyasztói jogvitáik rendezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot a linkre kattintva érheti el:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

18.6 Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással.

18.7 A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt.

18.8 Ha a feleknek nem sikerül 30 napon belül megegyezniük, vagy ha a platform sem tud a benyújtott adatok alapján olyan alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, a panasz további feldolgozására nem kerül sor.

19. SZERZŐI JOGOK

19.1 Miután a hormonmentes.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató kifejezett írásos hozzájárulása nélkül. Ellenkező esetben a Szolgáltató a hatályos jogszabályok – az 1999. évi LXXVI. törvény, valamint a 2012. évi C. törvény 385.§ – alapján jogi eljárás megindítását kezdeményezi, továbbá a jogosulatlan felhasználás végett napidíjat számít fel. Ennek díja bruttó 100.000 HUF /nap /kép/videó/mondat.

19.2 A hormonmentes.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak a Weboldalra való hivatkozással lehet.

19.3 A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, domain neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

 

Hatályos: 2021. február 10-től

A weboldalon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.

Adatvédelmi beállítások elmentve!
Adatvédelmi beállítások

Amikor meglátogat egy webhelyet az tárolhat vagy lekérhet információkat a böngészőben, főként sütik formájában. Itt beállíthatja személyes cookie szolgáltatásokat.

Ezek a cookie-k lehetővé teszik számunkra látogatások és forgalmi források számlálását, így webhelyünk teljesítményét mérhetjük és javíthatjuk.

Az oldal működtetéséhez az alábbi technikai cookie-ek szükségesek
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Összes tiltása
Összes engedélyezése